Villabygge i Gamla Bo

Se bilder i fliken pågående/klara..