Från enskild till AB

Med ca 10 år som enskild firma tyckte vi det var dags att gå över till ett aktiebolag. Vi bytade hösten 2017.